Hunddagis

Vi har ett fåtal platser för dagishundar.

Hundarna sköts på liknande sätt som vanliga inackorderingar med mat och rastningar. Ägarna får egna nycklar till hundhuset och kan lämna på tider som passar deras arbeten.

Vi fakturerar för fasta dagar enligt avtal. Dagishundar har rätt att utan avgift vara semesterlediga max 6 kalenderveckor per år. Ledigheten skall meddelas oss senast 1 månad innan.
Dagisavgiften faktureras sedan månadsvis i efterskott.

 
Hunddagis
Delning av box
Kan dela box med annan hund(motsatt kön)
Heltid
Önskar Heltid
Deltid
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
 
814
805